Dưới Chân Thày

Thưa quư vị,

Trong trang web này có 3 bài hát, đều lấy lời lẽ từ cuốn sách nhỏ Dưới Chân Thày (của Alcyone tức ông Krishnamurti hồi c̣n trẻ) . Hai bài đầu được thi sĩ Hà Huyền Chi đặt lại thành thơ, bài thứ ba hoàn toàn do Hoàng Vân (đặt lời, phổ nhạc, ca, đệm nhạc). Mời quư vị nghe, và "save" (lưu giữ) vào Favorite hay Bookmark để nghe mỗi ngày, như một món ăn tinh thần, điều mà Hoàng Vân đang làm .

Kính,
Hoàng Vân

Bài 1:

Dưới Chân Thày 1

Thế gian sinh, diệt
Có hai hạng người:
Biết và không biết
Nên thuận lẽ trời

Làm lành lánh dữ
V́ đạo, cho đời
Hướng tâm nên nhớ
V́ đạo, yêu người

Ta muốn điều chi
Cũng cần suy nghiệm
Thượng Đế muốn ǵ
Muôn loài hướng thiện

Xác là tuấn mă
Cần vững giây cương
Vía đừng xa đọa
Trí phải kiên cường

Từ Bi, Trí Tuệ,
Giúp đỡ tha nhân
Chuyên cần học hỏi
Minh Triết tới gần

Giữa thiện và ác
Giữa đúng và sai
Cái tâm không loạn
Giữa ngàn chông gai

Minh triết làm đầu
Từ ái theo sau
Hai điều tâm niệm
Thượng Đế nhiệm màu

Giữ ḷng chân chất
Đừng nói xấu ai
Như trời như đất
Thương xót muôn loài
 

Hà Chi (phỏng theo Alcyone)

Bài 2:

Dưới Chân Thày (2)

Đừng trói buộc ta
Bằng điều ham thích
Đừng nói ba hoa
Giữ tâm thanh tịnh

Quyết tâm tu tập
Học hỏi trước sau
Giữ ḷng chân chất
Nhẫn nhịn làm đầu

Trí như đuốc sáng
Đức độ khoan dung
Giúp người hoạn nạn
Quyết không nản ḷng

Tinh thần an định
Đảm lượng, chân thành
Kiếp này gieo hạt
Gặt ở lai sinh

Tu thân. khắc kỷ
V́ đạo, v́ đời
Lễ không là lễ
Kính đạo, trọng người.

Không đ̣i sở hữu
Tận ḷng yêu thương
Sẽ trời đất hiểu
Vạn vật vô thường

Hà Chi

(phỏng theo Alcyone)

Bài 3:

Dưới Chân Thày 3

Trong thế gian này chỉ có hai hạng người:
Hiểu biết hay không.
Quan trọng hơn, là hiểu biết về Thiên Cơ,
Đó là sự tiến hóa chúng ta.
Khi ta đă hiểu điều này,
Ta sẽ thuận theo lẽ Trời,
Quyết tâm làm lành lánh dữ,
không v́ mục đích riêng tư.        
Cho dù ta là người Phật Giáo,
Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo,
Dù ta là người Việt hay người Hoa,
Điều đó không chút quan trọng.  
Nếu ta thuận theo lẽ Trời
,
Th́ ta sẽ phải biết làm sao,
Để mang hạnh phúc cho mọi người.
Mỗi ngày ta vẫn phải t́m
,
Để thấy đâu là điều phải,
Điều ích lợi cho mọi người.    

Khi xác thân ta muốn điều chi,
Ta hăy ngừng và xem xét,
Có thật ta muốn nó chăng.
Bởi v́ ta phải nghe Thượng Đế
Và chỉ muốn điều nào ngài muốn mà thôi.
Ta không nhầm các thể là chính ta,
Xác
, Vía và Thể Trí, đều không phải là ta.
V́ ta chính là chủ ba thể đó mà thôi.   
Thể Xác là con ngựa mà ta cỡi.
Ta cần săn sóc nó cho đàng hoàng.
Làm việc điều độ, ăn uống nghỉ ngơi,
Và luôn tinh khiết như ḷng ta.          
Thể Vía nhiều ham muốn,
Ta cần làm chủ.
Hăy giữ thăng bằng trong tâm.    
Thể Trí lại ưa thói kiêu căng,
Ưa vị kỷ chứ không được vị tha.
Khi ta thiền định, nó
thường lôi cuốn ta đi xa.
Nên ta
cần phải luôn cảnh giác, làm chủ trí ta.

Ta phải biết điều ǵ quan trọng,
Nên làm trước cho người.
Nuôi ăn là một điều hay,
Nhưng nuôi linh hồn th́ lại càng quư giá hơn.
Minh triết và Từ ái,
Hai điều ta cần học hỏi luôn
Thượng Đế là Minh Triết,
Ta càng minh triết th́ Ngài càng hiện rơ nơi ta.
Ta cần học hỏi luôn,
Để giúp đời một cách khôn ngoan. 
Ta phải phân biệt đúng hay sai;
Tập chân chánh trong tư tưởng,
Lời nói và việc làm của ta.    
Ta chớ nên tin liền v́ nhiều người khác đă tin,
Hoặc v́ người đời cho là thiêng liêng.
Ta phải tự ḿnh để mà nghĩ suy,
Xem có hợp lư hay là không.

Tư tưởng ta về người khác phải thật chân;
Ta không được tưởng tượng, và nghĩ quấy cho ai.            
Không được nói lời phóng đại.
Cũng đừng nói xấu ai.
Phải luôn thành thật mỗi khi hành động:
Đừng có bao giờ khoe khoang.        
Tư tưởng giúp đời phải choán cả tâm ta,
Nên không c̣n th́ giờ nghĩ đến ḿnh ta.        
Thượng Đế ngự trong mọi người, mọi vật,
Dù cho bề ngoài có ra sao.
Ta phải giúp đỡ đồng loại,
V́ Sự Sống Thiêng Liêng.
Hăy t́m cách kêu gọi Sự Sống đó
Trong mọi người quanh ta.

Hoàng Vân phổ nhạc và tŕnh bày, dựa theo cuốn sách Dưới Chân Thày, của Alcyone, (tức là ông Krishnamurti, thời c̣n trẻ, viết theo lời dạy của Đức Thày ông, khi ông mới 14 tuổi. Khi ấy ông được sự hướng dẫn của Đức Giám Mục Leadbeater dẫn ông lên gặp Đức Thày hằng đêm trong thể vía, và sáng dậy ông viết lại những lời Đức Thày dạy trong đêm)

MORE PAPERS